Al meer dan 15 jaar verbindt Pilotes zich ertoe
zijn duurzaam engagement voortdurend te verbeteren.