Team Pilotes draagt actief bij tot koolstofneutraliteit met haar engagement voor ecologische en maatschappelijke meerwaarde, waaronder drie strategieën: VERMIJDEN, VERMINDEREN en COMPENSEREN.

Uitstoot VERMIJDEN

  • Voorkeur voor minder milieubelastende grondstoffen (gerecycled, recyclebaar, gemaakt van hernieuwbare bronnen)
  • De levensduur van de materialen verlengen
  • Bestaande materialen verbeteren
  • De productiekwaliteit en -hoeveelheden beter afstemmen op de behoeften
  • Materialenbibliotheek volgens impacts

VERMINDEREN wat niet kan vermeden worden

  • De koolstofvoetafdruk van onze producten meten door middel van een gecertificeerde levenscyclusanalyse (LCA)
  • Multi-criteria voetafdruk bestuderen (zes criteria)
  • Lokaal produceren (86%)
  • Onze activiteiten koolstofarmer maken door middel van een klimaatstrategie
  • Ons inzetten voor een MVO-beleid dat gunstig is voor onze werknemers en alle andere belanghebbenden

COMPENSEREN van onvermijdelijke uitstoot

In samenwerking met onze partner EcoTree* investeert PILOTES in de aanleg van een publiek toegankelijk bos.

In de winter van 2022/2023 zullen 3.437 bomen (eik, douglas en ceder) worden geplant op een landbouwgrond van 2,25 hectare in het bos van Lanthegonnet in Morbihan (Bretagne, Frankrijk).

Het bos zal naar verwachting 916 ton atmosferisch kooldioxide (CO2) absorberen en opslaan, gecertificeerd door Veritas.


Door deze maatregelen uit te voeren met de steun van onze trouwe klanten, levert team PILOTES tastbare en lokale inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen.

* EcoTree plant en verzorgt natuurlijke koolstofputten door het behoud en de bescherming van Europese bossen, met inbegrip van hun vitale ecosystemen. Als beschermer van de pracht en biodiversiteit van bossen, informeert EcoTree het grote publiek en de beleidsmakers over de dringende noodzaak van boszorg.