Onze eco-verantwoordelijke methodes in elke projectfase:

PILOTES verhoogt de eco-score van uw POS campagne:
> volledige of vergelijkende levenscyclusanalyse (klimaat + milieu)
> productpaspoort & berekening van duurzaamheidsindicatoren
> fiche samenstelling en demonteerbaarheid