Eco-verantwoordelijke initiatieven bij elke fase:

PILOTES verhoogt de ecologische voordelen van uw project:
> evaluatie van milieu-implicaties
> met een volledige of vergelijkende multi-criteria levenscyclusanalyse,
> en verhoogt de sociale en maatschappelijke voordelen van uw project